Home Contact Offertes FAQ Links
boven

Blowerdoortest - luchtdichtheid

Aan de hand van een druktest wordt nagegaan hoe luchtdicht een woning is. Bij een blowerdoortest wordt een speciale ventilatorinstallatie in de buitendeuropening ingebouwd waarmee de luchtdichtheid kan worden gemeten. Tijdens die test wordt de woning in onder- en overdruk geplaatst.

Het laten uitvoeren van een blowerdoortest is interessant in volgende gevallen:

  • Om na te gaan waar er zich luchtlekken bevinden zodat dit ter plaatse nog eventueel kan aangepast en afgeplakt worden
  • Als bewijs voor uw EPB aangifte, EnergiePrestatie- en Passiefhuiscertificaat
  • Voor het bekomen van een betere werking van het ventilatiesysteem omdat bij een lagere luchtdichtheid er minder infiltratie of exfiltratie is van buitenlucht met daaraan gekoppeld een lager verbruik
blowerdoor

Vooral voor het bekomen van een lager E-peil in de EPB aangifte is een blowerdoortest enorm interessant. Vooraleer men overgaat tot dure investeringen in fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen, warmtepomp of balansventilatie is een blowerdoortest de aangewezen methode voor een betere E-peil score.

In Vlaanderen wordt er in de EPB regelgeving namelijk een waarde van 12 m³/h/m² aangenomen voor de luchtdichtheid indien men geen test laat uitvoeren. Men is hiertoe gekomen door een steekproef te doen van 500 woningen in Vlaanderen, waaronder heel wat oudere woningen. Wanneer er tijdens de werken toch wel wat aandacht wordt gegeven aan luchtdichtheid dan kan men zeker een waarde van minimum 3 à 4 m³/h/m² bereiken, wat een E-peil verlaging van 10 à 15 punten vertegenwoordigd!

Een blowerdoortest is dus dé aangewezen methode om een lager E-peil te bekomen met alle bijhorende premies!

onl_offbel_utel_1

str_08