Home Contact Offertes FAQ Links
boven

Keuring binneninstallatie water

De drinkwaterbedrijven van Vlaanderen staan al meer dan honderd jaar in voor de onberispelijke levering van kwaliteitsvol drinkwater. Om dit te kunnen blijven garanderen ging vanaf 1 juli 2004 een nieuw technisch reglement voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening van kracht in heel Vlaanderen.

Nieuw is dat de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst zal worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd. Deze keuring kan gebeuren door uw drinkwaterbedrijf of door een bevoegde keuringsinstantie zoals De Grave Engineering.

water

Enkele belangrijke opmerkingen:

  • De controle van de binneninstallatie voor drinkwater moet gebeuren vóór de eerste ingebruikname van de binneninstallatie voor drinkwater
  • Er moet in drievoud een synoptisch plan van de installatie aanwezig zijn bij de uitvoering van de controle
  • Er moet in drievoud een toestellenlijst aanwezig zijn van de specifieke toestellen geplaatst op de installatie
Hieronder vindt u een pdf brochure terug met het “Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending” met daarin alle voorwaarden en richtlijnen waaraan de binneninstallatie moet voldoen. Eveneens kunt u een brochure terugvinden met de keuringsrichtlijnen met daarin een voorbeeld van een synoptisch plan en een toestellenlijst.

pdf_symbol  technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending

pdf_symbol  keuringsrichtlijnen met voorbeeld synoptisch plan en toestellenlijst

onl_offbel_utel_1

str_08