Home Contact Offertes FAQ Links
boven

FAQ

 


EPB

Wanneer is een woning onderhevig aan de energieprestatieregelgeving?

De EPB wetgeving is van toepassing op alle nieuwe of te verbouwen woningen, kantoren, scholen, winkels, … waarvoor er een bouwvergunning nodig is en waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 1 januari 2006. Afhankelijk van de datum van aanvraag van de bouwvergunning zijn de eisen anders. Momenteel geldt er een E peil van E80 en K peil van K45 voor nieuwe gebouwen.

 

Is het energieprestatiecertificaat bij nieuwbouw en bij een bestaande woning voor verkoop/verhuur hetzelfde?

Zowel bij nieuwbouw als bij verkoop of verhuur van een woning wordt een energieprestatiecertificaat afgeleverd. Bij nieuwbouw wordt de score uitgedrukt in een E peil terwijl dit bij een bestaande woning uitgedrukt wordt in kWh/m². Beide scores zijn dus  niet te vergelijken maar kunnen wel via een rekenfactor omgerekend worden. Het E peil is een dimensieloos getal en geeft aan hoeveel beter of slechter de nieuwbouw woning scoort ten opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen.

 

Wat moet ik doen om een laag E- en K- peil te behalen?

Volgende zaken hebben een positieve invloed op het E- en K-peil:

  • Hoge compactheid van de woning: een rijwoning heeft hier door de aanwezigheid van gemene muren een voordeel t.o.v. een alleenstaande woning waar er meer verliesoppervlakte is
  • Doorgedreven dakisolatie: De grootste verliespost in een woning is het dak, het extra isoleren hiervan zorgt relatief gezien voor de grootste opbrengst t.o.v. muur- en vloerisolatie.
  • Luchtdichte woning: Door het uitvoeren van een blowerdoortest en luchtdicht bouwen kan men een beter resultaat bekomen dat wat nu in de software wordt aangenomen waardoor het E peil serieus kan zakken.
  • Ventilatie: Balansventilatie zorgt voor een grote verlaging van het E peil
  • Kers op de taart: fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen zorgen eveneens voor een verlaging van het E peil maar zijn een stuk duurder dan een goedkopere blowerdoortest met dikwijls hetzelfde resultaat.

 


EPC & Elektrische keuring

Waar kan ik meer informatie vinden over het hoe en waarom van het EPC?

Volgend document geeft u alle informatie dat u nodig heeft: folder Vlaams Energie-agentschap

 

Wanneer is een elektrische keuring bij verkoop van de woning juist verplicht?

Een elektrische keuring bij verkoop van de woning is nodig indien de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Ook in het geval dat het keuringsattest niet meer wordt teruggevonden is een herkeuring nodig, net zoals in het geval dat het aanwezige keuringsattest ouder is dan 25 jaar of bij een vernieuwing, verzwaring of wijziging van de installatie.

 

Wat wordt er juist nagekeken bij een elektrische keuring voor verkoop?

Een elektrische keuring bij verkoop van de woning worden volgende zaken nagekeken:

  • Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema & situatieplan van de elektrische installatie en aftoetsing met de werkelijke toestand
  • Meting van de aardspreidingsweerstand
  • Meting van de isolatieweerstand om na te gaan of er verlies op de installatie is
  • Nazicht van de continuïteit van de installatie

Nazicht van de binneninstallatie naar conformiteit met het AREI

 

Wie moet de keuring aanvragen en betalen?

De eigenaar van het gebouw moet de keuring aanvragen en betalen. Het staat de koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling af te spreken wie deze kosten voor zijn rekening gaat nemen.

 

Wanneer moet het keuringsverslag van de elektriciteit en het EPC aanwezig te zijn?

Het EPC dient in principe aanwezig te zijn op het moment dat het bord “te koop” of “te huur” aan de woning wordt opgehangen. Het elektrisch keuringsattest moet aanwezig zijn ten laatste bij ondertekenen van de notariële akte. Sommige kopers eisen echter dat vooral het elektrische keuringattest ter beschikking is nog voor zij een bod op de woning uitbrengen omdat er in de opmerkingen van het verslag soms ingrijpende wijzigingen staan die moeten aangebracht worden aan de installatie. Daarom is ons advies om beide attesten te voorzien vanaf dat de woning te koop of te huur wordt gesteld.

 

Wie moet de opmerkingen in orde brengen die op het keuringsverslag van de elektriciteit staan en binnen welke termijn?

De koper is verantwoordelijk voor het in orde brengen van de opmerkingen van het keuringsverslag en moet binnen de 18 maanden na datum verlijden akte een herkeuring aanvragen. In het positief geval wordt een blanco keuringsverslag afgeleverd, bij een negatieve controle wordt de Federale overheidsdienst Energie hiervan ingelicht. De herkeuring van een installatie hoeft niet door hetzelfde keuringsorganisme uitgevoerd te worden.

 


Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Waar kan ik meer informatie terugvinden over het hoe en het waarom van de haalbaarheidsstudie naar hernieuwbare energie?

Via de website van het Vlaams Energie Agentschap kunt u hier meer informatie over terugvinden via volgende link: http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/haalbaarheidsonderzoek

 

str_08