Home Contact Offertes FAQ Links
boven

Keuring gasinstallatie

Een gasinstallatie is een installatie met leidingen, kranen en verbindingen die het mogelijk maakt om aardgas op een veilige manier tot bij een verbruikstoestel te brengen. Meestal gaat het bij een verbruikstoestel om een verwarmingstoestel per lokaal of om een algemene centrale verwarmingsketel. Daarnaast wordt aardgas ook aangewend voor kookfornuizen en waterverwarmers.

Elke nieuwe gasinstallatie of uitbreiding van een gasinstallatie, aangelegd door een niet-gehabiliteerde installateur, moet gekeurd worden.  Er wordt ter plaatse een dichtheidscontrole van de installatie uitgevoerd (meetpunt dient aanwezig te zijn). Er gebeurt een nazicht van de gebruikte kranen, verbindingen, materialen, afvoerkanalen en drukverliezen op de leidingen.

gas

Tijdens de keuring moeten volgende zaken aanwezig zijn:

  • Het attest van de installateur of bewijsschrift met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen
  • De leidingen, verbindingen en verbruikstoestellen
  • De schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien van toepassing)
  • De uitmonding van het verbruikstoestel
  • Luchtaanvoer en –afvoer (indien van toepassing)

Na controle en goedkeuring van de installatie ontvangt de aanvrager het attest dat nodig is voor het openzetten van de gasmeter.

De Grave Engineering werkt voor de gaskeuringen samen met een erkend controle organisme en biedt hierdoor de mogelijkheid om alle verplichte keuringen via één formulier aan te vragen. U duidt op het aanvraagformulier aan welke keuringen dienen te gebeuren. De Grave Engineering zorgt daarna voor de nodige coördinatie.

onl_offbel_utel_1

str_08