Home Contact Offertes FAQ Links
boven

Passief bouwen

Een passief huis wordt als volgt gedefinieerd: "Een gebouw dat zowel winter als zomer een zeer comfortabel binnenklimaat heeft en daarvoor geen conventioneel verwarmings- of koelsysteem nodig heeft."
Het is dus een algemeen misverstand dat een passief huis totaal geen verwarming zou nodig hebben, er is altijd een klein vermogen nodig aan aanvullende verwarming voor de koude dagen van het jaar.

Om te spreken van een passief huis zijn er enkele certificatiecriteria:

 • De netto energiebehoefte voor verwarming moet kleiner of gelijk aan 15 kWh/m²/jaar zijn
 • De luchtdichtheid n50 moet kleiner of gelijk aan 0,6 volumes/uur zijn
 • De temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven de 25 °C moet kleiner of gelijk aan 5 % op jaarbasis zijn

Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen die eigenlijk code van de goede praktijk zijn voor passief woningen:

 • U-waarde van vensters en deuren inclusief koudebrugwerking afstandshouder en inbouw: ≤ 0,85 W/m²K
 • G-waarde beglazing: ≥ 50 %
 • Het temperatuursrendement van de warmtewisselaar van de balansventilatie: ≥ 75 %
 • Energieverbruik ventilatietoestel: ≤ 0,45 Wh/m²
 • Er werd een inregelrapport van het ventilatiesysteem opgesteld
passief

Wij gebruiken volgende werkmethodiek om tot een passief woning te komen:

 • Voorontwerp en planadvies: in EPB is het een aanbeveling, in passief bouwen een noodzaak om al in het voorontwerp bepaalde basiszaken (oriëntatie, glasoppervlakte, …) in samenspraak met de bouwheer en architect vast te leggen omdat dit nadien niet meer kan worden gewijzigd. Vooral om de verwarmingsbehoefte onder de 15 kWh/m²/jaar te houden kan dit anders een probleem vormen.
 • PHPP berekening: door middel van de passiefhuis software phpp 2007 wordt een doorrekening gemaakt van de woning om te zien wat er nodig is van isolatie, ventilatie, verwarming, beglazing, … in verhouding tot de oppervlakte, volume en compactheid van de woning.
 • Definitief ontwerp met de phpp software: na bespreking van de resultaten met de bouwheer en architect en het vastleggen van de isolatiediktes, vooropgestelde luchtdichtheid, beglazing, … wordt een definitieve controleberekening uitgevoerd in de phpp software.
 • Bouwaanvraag: pas in deze fase wordt overgegaan tot de bouwaanvraag
 • Uitvoering: bij uitvoering is vooral de luchtdichtheid van het gebouw cruciaal voor het bekomen van het passiefhuiscertificaat. Alle facturen en leveringsnota’s moeten worden bijgehouden als bewijsmateriaal.
 • Luchtdichtheidstest: tijdens de werf kan al een voorlopige luchtdichtheidstest (aan te raden) uitgevoerd worden om te zien of we al in de goede richting zitten of dat er drastischer maatregelen nodig zijn om de eis te behalen
 • Afwerking uitvoering
 • Definitieve luchtdichtheidstest
 • As-built phpp berekening
 • Doorlopen certificatieprocedure: alle gemaakte berekeningen moeten gecontroleerd worden door de vzw Passiefhuisplatform dat bij een positieve beoordeling het passiefhuiscertificaat aflevert waarmee de bouwheer alle premies kan aanvragen. Voor de certificatieprocedure betaalt de bouwheer 600 euro excl BTW aan deze vzw.
De Grave Engineering kan instaan voor de begeleiding en berekening van een passief huis. Voor de opmaak van een correcte offerte vragen wij u om ons de plannen van uw specifiek dossier op te sturen, hetzij via e-mail, hetzij per post. Klik hier voor onze gegevens.

onl_offbel_utel_1

str_08